Zapisy do żłobka


Rekrutacja dzieci

Żłobek prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych. 

 

O przyjęciu dzieci do placówki decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub Przedszkola FANTAZJA.

Adaptacje

Dzieci zapisane do naszego Żłobka, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w tygodniowej, bezpłatnej adaptacji.

Zajęcia odbywają się w czasie ostatniego tygodnia sierpnia w godzinach 9:00-10:00

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas na placu zabaw z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują tydzień regularnych jednogodzinnych spotkań z rodzicami. Jeśli pogoda nie pozwoli na adaptacje na świeżym powietrzu, wtedy dzieci zapraszane będą na czas adaptacji do sali.

Jeżeli dziecko dołączy do placówki w ciągu roku, wówczas adaptacja odbywa się już w grupie  wraz z nauczycielami i rówieśnikami. W takim wypadku zachęcamy do stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w żłobku.